Open1

Tο Open1 είναι η νέα οικογένεια των προϊόντων της OTS

Περιλαμβάνει Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού αλλά και Εφαρμογές Έξυπνων Πόλεων. Το Open1 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Διοίκησης, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέχρι την Κεντρική Κυβέρνηση, αλλά και τον Ιδιωτικό Τομέα.

Τα προϊόντα που αποτελούν την οικογένεια Open1 είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας να ανταπεξέλθουμε στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά. Διαφορετικές οργανωτικές διαδικασίες ή εξωτερικοί παράγοντες καλούν για ευέλικτες λύσεις, που θα βοηθούν τους Οργανισμούς να λειτουργούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά.

WE MOVE FORWARD

Open1|Solutions

Οι λύσεις Open1 βασίζονται σε ανοιχτά πρωτόκολλα. Είναι σχεδιασμένες για να λειτουργούν σε νεφοϋπολογιστικές υποδομές (cloud) και είναι προσβάσιμες από οποιαδήποτε υπολογιστική συσκευή ή λειτουργικό σύστημα, χρησιμοποιώντας όλα τα γνωστά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο.

Το Open1 αξιοποιεί διαδεδομένα πρότυπα επικοινωνίας μεταξύ μηχανογραφικών συστημάτων με αποτέλεσμα να διαλειτουργεί με μεγάλο αριθμό Κεντρικών Συστημάτων αλλά και με συστήματα τρίτων κατασκευαστών.

Open1|SmartCities

Προϊόντα και υπηρεσίες που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής με στόχο την διευκόλυνση της «καθημερινότητας» της πόλης. Προτάσεις που εξυπηρετούν την διαχείριση των κρίσιμων υποδομών του αστικού ιστού, όπως π.χ. η διαχείριση υδάτινων πόρων, η έξυπνη μετακίνηση και στάθμευση, η διαχείριση των υπηρεσιών καθαριότητας, η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Open1|Fleet

Διαχείριση γραφείου
κίνησης

Parkalot

Ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνης στάθμευσης

Open1|Ydata

Σουίτα διαχείρισης υδατικών πόρων

Open1|ERP

Προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν την καθημερινή λειτουργία των οργανισμών και στηρίζουν την εξυπηρέτηση των πελατών τους, την καλύτερη οργάνωση τους σε οικονομικό και επιχειρησιακό επίπεδο καθώς και την διαχείριση και παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των κρίσιμων διαδικασιών τους.

Open1|EasyPay

Ηλεκτρονική πληρωμή οφειλών
προς φορείς

Open1|Members

Διαχείριση μελών

Open1|Booking

Προγραμματισμός ραντεβού με ηλεκτρονική κράτηση

Open1|Finance

Λογιστική & οικονομική διαχείριση

Open1|HRMS

Διαχείριση προσωπικού

Open1|Marketplace

Διαχείριση λαϊκών αγορών

Open1|Land

Διαχείριση της εισφοράς γης
σε χρήμα

Open1|Payroll

Διαχείριση μισθοδοσίας

Open1|Rentals

Διαχείριση μισθωμάτων

Open1|Municipal Police

Σύστημα δημοτικής αστυνομίας

Open1|Project360°

Διαχείριση έργων

Open1|Supplier

Εφαρμογή ενημέρωσης προμηθευτών

Open1|Company

Διαχείριση φόρων & τελών επιχειρήσεων

Open1|Cemetery

Διαχείριση κοιμητηρίων

Open1|Decisions

Διαχείριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων

Open1|Property

Διαχείριση τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού & ΤΑΠ

Open1|Asset Register

Καταγραφή & διαχειριση παγίων

Open1|Elections

Διαχείριση εκλογικών διαδικασιών

Open1|Process

Διαχείριση και προτυποποίηση διαδικασιών και υποθέσεων & ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

Open1|Entrance

Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων προς οργανισμούς

Open1|OPF

Λογισμικό ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης

Σχετικά με εμάς

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας τα οποία είναι προηγμένα τεχνολογικά και επιχειρησιακά και καθιστούν ευκολότερη και αποτελεσματικότερη την καθημερινή εργασία των πελατών μας.

Το Open1 αποτελεί ένα ενοποιημένο πλαίσιο λύσεων, το οποίο όμως κάθε φορά λαμβάνει υπόψιν τις ανάγκες του πελάτη και την ανατροφοδότησή από αυτόν. Στην προσπάθειά μας αυτή θεωρούμε τον πελάτη συνεργάτη και φροντίζουμε να τον εμπλέξουμε στην διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής. Απώτερος σκοπός μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και των χρηστών των συστημάτων μας. Για να το πετύχουμε αυτό, λειτουργούμε προσδίδοντας στα προϊόντα μας δυναμικά χαρακτηριστικά: ΚαινοτομίαTεχνολογική YπεροχήEυελιξίαΔιαρκής ΕξέλιξηΤαχύτητα, Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα & Ευκολία στη Χρήση.

Open1|Team

Επενδύουμε στους ανθρώπους με τη διαρκή απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων, μέσω διεθνών πιστοποιήσεων στις σύγχρονες τεχνολογίες. Η ομάδα αυτή αναπτύσσει περαιτέρω τα προϊόντα μας και βελτιώνει τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Επιπρόσθετα, την ομάδα ανάπτυξης υποστηρίζουν άνθρωποι με βαθιά γνώση του επιχειρησιακού αντικειμένου και του περιβάλλοντος λειτουργίας.

Η συνεχής αλληλεπίδραση του πελάτη με τους προγραμματιστές αποτελεί θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου προϊόντος.

Αξιοποιώντας ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης (Scrum Framework), η εξέλιξη και προσαρμογή των εφαρμογών μας γίνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Προσφέρουμε έτσι ένα ενοποιημένο πλαίσιο λύσεων το οποίο καλύπτει πλήρως τις συνεχώς μεταβαλόμενες ανάγκες των πελατών μας.

Open1 by 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O.T.S. ΑΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 125, 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αριθμός ΓΕΜΗ: 58291304000

www.ots.gr